Uvjeti korištenja - Lutar rent a car

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti

1. Ovim Ugovorom se uređuju međusobni odnosi između Lutar d.o.o. – RENT A CAR (u daljnjem tekstu najmodavac).

Najmodavac daje, a najmoprimac prima na korištenje vozilo navedeno na prvoj stranici ugovora, a pod uvjetima i u vrijeme utvrđeno ovim ugovorom.

2. Najmoprimac se obvezuje i svojim potpisom potvrđuje:

 • da ima 18 god. starosti te posjeduje vozačku dozvolu.
 • da je spomenuto vozilo preuzeo plombirano na km brojaču i mjenjaču u ispravnom stanju sa svim pripadujućim priborom i opremom
 • da će preuzeto vozilo vratiti sa svim pripadajućim priborom i opremom u mjesto i roku utvrđenom ovim ugovorom, odnosno na zahtjev najmodavca
 • da će produženjem ugovorom predviđenog trajanja najma zatražiti od najmodavca 48 sati prije isteka roka.Produži li najmoprimac upotrebu vozila bez odobrenja najmodavca, obvezuje se da će samovoljno produženo vrijeme platiti najmodavcu dvostruku cijenu dnevnog najma
 • da će se brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obveznom periodičnom servisiranju vozila
 • da će redovito kontrolirati i po potrebi nadopunjavati tekućinu za hlađenje, ulje i tlak u gumama
 • da će vozilo uredno održavati i čuvati pažnjom urednog domaćina
 • da iznajmljeno vozilo neće i nesmije koristiti u protuzakonite svrhe npr.u vezi krivičnih djela, carinskih i deviznih prekršaja, za obuku vozača, za prijevoz i vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih dijelova za sudjelovanje u motosportskim priredbama
 • da će izanajmljeno vozilo koristiti za osobne potrebe
 • da ga neće iznajmiti ili posuditi trećim licima, da će vozilom upravljati sam ili lice koje on za to ovlasti i koje je u ugovoru navedeno kao drugi vozač, a koji mora biti najmanje 21 god star i posjedovati valjanu vozačku dozvolu
 • da iznajmljeno vozilo neće opterećivati osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine te da će se kretati samo po putevima i reda
 • da ne može i ne smije vozilom prelaziti granice Hrvatske bez dozvole najmodavca koje se posebno unosi u ugovor

3. Ogriješi li se najmoprimac o bilo koju odredbu ili uvjet iz točke 2. obvezuje se nadoknaditi najmodavcu svu i svaku štetu koja bi najmodavcu iz tog naslova nastala, a čiji će obim utvrditi najmodavac

4. Trošak za ulje i mazivo kao i trošak redovnog održavanje, izuzev pranja vozila, nadoknadit će se najmoprimcu uz predočenje potvrda o izvršenom plaćanju.

Najmoprimac ne smije izvršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu bez prethodne suglasnosti najmodavca. Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi najmoprimac.

5. Najmoprimac se izričito obvezuje da će najmodavcu na njegov prvi zahtjev odmah platiti:

 • iznos za dnevni najam i prevaljenu kilometražu po cijenama za iznajmljeno vozilo navedenim u cijeniku koje su najmoprimcu predočene te je upoznat s njima i suglasan je da po njima koristi vozilo. Prevaljena kilometraža ustanovljuje se čitanjem sa brojača kilometara, a ukoliko bi brojač zatajio prema prevaljenim udaljenostima označenima na autokarti
 • naknadu za štete nastale na iznajmljenom vozilu za vrijeme najma i odštetu za ne korištenje oštećenog vozila (stajanje) za vrijeme popravka
 • takse, kazne, sudske i odvjetničke troškove u svezi nepravilnog parkiranja, kršenje prometnih propisa, ne plaćanja iznosa obračuna ili drugih povreda zakona izrečenih protiv iznajmljenog vozila, najmoprimca ili najmodavca ukoliko nisu izazvane krivnjom najmodavca.

Najmoprimac se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne prekršaje.

Ukoliko radi naplate najmodavac utvrdi određeni rok najmoprimcu, a ovaj u roku ne izvrši isplatu po ovom ugovoru, najmodavac će pokrenuti sudski postupak radi naplate svojih potraživanja.

6. Osiguranje

a) Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi. Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom Uprave najmodavaca i navedena je u Ugovoru.

U slučaju bilo kakve štete za koju j eodgovoram, najmoprimac je dužan podmiriti istu do iznosa vrijednosti vozila, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom određenom po vrijedećoj tarifi najmodavca

Rizik i visinu obveze naknade štete najmoprimac može umanjiti i prihvaćanjem odgovarajućih doplataka:

 • CDW i CDW+ – dnevno kasko osiguranje – njime najmoprimac umanjuje svoju odgovornost za štetu na iznos franšize koje ovisi o grupi vozila te ukoliko je iznos štete manji od franšize naplaćuje mu se taj manji (puni) iznos
 • TP i TP+ – osiguranje od krađe – prihvaćanjem doplatka za osiguranje od krađe korisnik ograničava svoju odgovornost za tu vrstu štete do iznosa učešća u šteti (franšize)
 • PAI – osobno osiguranje putnika – plaćanjem dnevnog doplatka za osiguranje putnika, vozač i putnici su osigurani za slučaj smrti ili invaliditetado iznosa propisanih pravilima osiguranja i važećim zakonom i propisima
 • SCDW – otkup franšize – plaćanjem dnevnog doplatka najmoprimac može otkupiti učešće u šteti

Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva :

 • štetu na gumama i naplatcima
 • štetu na donjem postroju vozila, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača
 • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnim korištenjem
 • štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl.opojnih sredstava
 • štetu koju je napravio neovlašteni vozač
 • bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno u policijskoj postaji

Najmodavac se ne smatra odgoornim za štetu ili gubitak imovine najmoprimca u ili na iznajmljenom vozilu

b) Najmodavac ne jamči štete koje bi najmoprimcu nastale uslijed zakašnjenja kod isporuke vozila ili uslijed bilo kakvog kvara na vozilu koje bi nastalo za vrijeme najma

c) najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode štititi interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg zavoda time:

 • da će o šteti i ako je ona neznatna odmah najkraćim putem obavijestiti policijsku postaju i podnijeti izvješće o nezgodi
 • da će u slučaju većeg oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivice drugih lica obvezno odmah pozvati i sačekati dolazak prometne policije da izvrše službeni uviđaj i o tome obvezno izvjesti najbližu poslovnicu najmodavca

Propusti li najmoprimac u slučaju nezgod preuzeti navedene korake, odgovara za sve posljedice i štete koje bi najmoprimcu iz tog propusta nastale.

7. Bilo kakve izmjene uvjeta ovog ugovora važe ssamo ako su pismeno potvrđene od obje ugovarajuće strane. Ovaj ugovor je sastavljen u 2 istovjetna primjerka od kojih se uručuje 1 najmoprimcu, a 1 ostaje najmodavcu

8. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke priznaju nadležnost suda u Splitu - Hrvatska

Tečaj konverzije: 1,00 € = 7,5345 kn

MI KORISTIMO KOLAČIĆE

Kolačiće koristimo, kako bismo poboljšali naše usluge, upoznali vaše ponašanje prilikom korištenja i prikazali vam individualizirani sadržaj na našoj internetskoj stranici kao i u našim obavijestima (newsletterima). Ako kliknete na "x" ili ne napravite nikakve postavke, koristit ćemo samo kolačiće iz kategorija osnovni bitni i funkcionalni. U postavkama imate mogućnost prihvaćanja ili odbijanja kolačića pojedinačno u skladu sa svojim mišljenjem o istima, a možete i saznati više o njima. Također možete u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak.

Prihvaćam sve kolačiće Pravila privatnosti
Impressum